Rīgas Tehniskā Universitāte - Tiešraide
Rīgas Tehniskā universitāte

Dzīvo siltāk
01.10.2014.

IT lietotāju atbalsta centrs: e-pasts: it@rtu.lv, tālr.: 67089999

Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija